Fullfit

Over ons

Missie

Onze missie is een bijdrage leveren aan een betere gezondheid van onze samenleving. Door een klantspecifieke en integere benadering helpen wij met het creëren van bewustwording en het veranderen van gewoontes. Onze motivatie is dat een gezonde levensstijl ten grondslag ligt aan algeheel welzijn en het voorkomen van ziekte.

Visie

Over het algemeen sluit ons voedingspatroon niet aan op de laatste wetenschappelijke inzichten en bewegen wij te weinig. Hierdoor stijgt het aantal mensen met overgewicht en komen welvaartziektes zoals diabetes, hart- en vaatziekten en kanker veel voor. Wij willen bereiken dat de kans op ziekte tot een minimum wordt beperkt en dat de kwaliteit van leven omhoog gaat. Dit heeft meer energie en een gezond gewicht tot gevolg.

Onze kernwaarden:

  • Integer
  • Betrouwbaar
  • Klantgericht
  • Oog voor detail